Mặt Bằng Căn Hộ 08A 08D Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 130,1m2. Được thiết kế 3 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 123,9m2
  • Phòng ngủ 01: 11,8m2
  • Phòng ngủ 02: 18,7m2
  • Phòng ngủ 03: 16m2
  • Diện tích phụ trợ: 5,6m2
  • WC 01: 5,2m2. WC 02: 4,9m2
  • Logia 01: 5,2m2. Logia 02: 6,2m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 51,6m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 08A 08D Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-08a-08d-dien-tich-1301m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 130,1m2 tòa A và D