Mặt Bằng Căn Hộ 06A 06D Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 83,6m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 79,2m2
  • Phòng ngủ 01: 19,4m2
  • Phòng ngủ 02: 10,3m2
  • Diện tích phụ trợ: 3,2m2
  • WC 01: 4,5m2. WC 02: 4,2m2
  • Logia 01: 4,8m2. Logia 02: 3,4m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 37m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 06A 06D Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-06a-06d-dien-tich-836m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 83,6m2 tòa A và D