Mặt Bằng Căn Hộ 05A 05D Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 98,5m2. Được thiết kế 3 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 93,9m2
  • Phòng ngủ 01: 18,1m2
  • Phòng ngủ 02: 11,5m2
  • Phòng ngủ 03: 10,9m2
  • Diện tích phụ trợ: 3,2m2
  • WC 01: 4,6m2. WC 02: 4m2
  • Logia 01: 4,4m2. Logia 02: 4,4m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 37,4m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 05A 05D Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-05a-05d-dien-tich-939m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 93,9m2 tòa A và D