Mặt Bằng Căn Hộ 04B 04C Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 67,9m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 64,4m2
  • Phòng ngủ 01: 13,9m2
  • Phòng ngủ 02: 15,7m2
  • WC 01: 4,1m2
  • Logia 01: 3,6m2. Logia 02: 2,3m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 26,5m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 04B 04C Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-04b-04c-dien-tich-1286m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 128,6m2 tòa B và C