Mặt Bằng Căn Hộ 02B 02C Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 85,8m2. Được thiết kế 3 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 81,3m2
  • Phòng ngủ 01: 20,4m2
  • Phòng ngủ 02: 10,9m2
  • phòng làm việc: 5m2
  • WC 01: 4,5m2. WC 02: 4,3m2
  • Logia 01: 4,9m2. Logia 02: 3,4m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 37,4m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 02B 02C Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-02b-02c-dien-tich-858m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 85,8m2 tòa B và C