Mặt Bằng Căn Hộ 02A 02D Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 98,8m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 92,8m2
  • Phòng ngủ 01: 15,6m2
  • Phòng ngủ 02: 13,2m2
  • Phòng làm việc: 7,7m2
  • WC 01: 4,6m2. WC 02:4m2
  • Logia 01: 4,4m2. Logia 02: 2,6m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 46,7m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 02A 02D Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-02a-02d-dien-tich-988m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 98,8m2 tòa A và D