Mặt Bằng Căn Hộ 01B 01C Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 129,2m2. Được thiết kế 3 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 123,2m2
  • Phòng ngủ 01: 19,1m2
  • Phòng ngủ 02: 16m2
  • Phòng ngủ 03: 11,8m2
  • phòng làm việc: 5m2
  • WC 01: 4,9m2. WC 02: 5,2m2
  • Logia 01: 5,1m2. Logia 02: 5m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 51,4m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 01B 01C Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-01b-01c-dien-tich-1292m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 129,2m2 tòa B và C