Mặt Bằng Căn Hộ 01A 01D Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 87,3m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ. Chi tiết cơ cấu căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 82,7m2
  • Phòng ngủ 01: 17,7m2
  • Phòng ngủ 02: 12,8m2
  • WC 01: 4,4m2. WC 02:4,6m2
  • Logia 01: 4,4m2. Logia 02: 3,7m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 39,7m2

Chi tiết thiết kế mặt bằng căn hộ 01A 01D Mandarin Garden 2 như sau:

mat-bang-can-ho-01a-01d-dien-tich-873m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 87,3m2 tòa A và D