Hình ảnh tiến độ anland complex đã đến tầng 2 của dự án

Dự án Anland vẫn đang được tổng thầu Coteccons gấp rút triển khai theo đúng kế hoạch. Tiến độ chung cư anland vẫn giữ vững từng giai đoạn, với không khí khẩn trường nhưng an toàn.

Mỗi ngày dự án Anland Nam Cường chông mỗi khác, đẹp hơn và quy mô hơn. Hiện Coteccons đã cho công nhân vây lưới xanh quanh dự án đảm bảo an toàn cũng như không ảnh hưởng bụi xang các nhà dân bên cạnh

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ÀNH TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ ANLAND NAM CƯỜNG ĐÃ THI CÔNG ĐẾN SÀN TẦNG 2